Page 16

East_End_Life_27Jan2014

Isku soo dhawaashada War iyo wacaal waxaad haysaan u soo dir boga isku soo dhaweynta bulshada ee East End Life. Harmony 7364 4944 KjC\ A≤JrjqJvjJu-Fr xJAPar Cj~ú j kKrT·jJ IjPM oJhj aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u S~JKkÄ F ImK˙f KjC\ A≤JrjqJvjJu Fr xJPmT ˙JjKaPT kNe„Cjú~j kKrT·jJ IjMPoJhj TPrPZÇ ˆsqJPaK\T ßcPnukPo≤ TKoKar xhxqrJ Vf 9 \JjM~JrL u¥j cT ÛLPor \jq Cjú~j kKrT·jJ IjMPoJhj TPrjÇ Km˜JKrf kòj KjPY - plan for 1,800 homes on news international site Booliiska weerar ku qaaday saraha Drugs raid sends robust warning to criminals – 993 BISHAN Janwari 15dii, maalinta Arbacada, ayaa xubno ka tirsan Bartinarshibka Taskforce oo ay weheliyaan kooxda booliiska wada eyda baadhitaanka, ayaa galalafey saraha Wyllen Close iyo Collingwood ee Bethnal Green. Markii goobtii la xaadhay kadib, waxaa laga helay kanibas, lagu qariyey foostooyinka qashin qubka, kabadho iyo biibka dareeraha. In ku dhaw 50 jawaan oo kanibaas ah oo qiimaha suuqa u dhigmay £500 ayaa laga helay. Dhawr qof ayaa la joojiyey oo baadhitaan lagu sameyey, hal qofna waa la xidhay, iyada oo loo cuskanayo xeerka 23 ee u yaal si xun u isticmaalida daroogada. Ciidankani waxay degan yihiin saldhiga booliiska ee Bethnal Green, waajibaadkooduna waa in ay la dagaalamaan daroogada iyo asluub xummada. Meelaha hadba la beegsanayo waxaa lagu doortaa shirarka labadii todobaadba, mar la isku yimado eek a qayngalaan booliiska, saraakiisha kownsulka iyo dadweynaha danaynaya in ay kaalmao ka geystaan sida beeshu ammaan u hesho. Sarjan Peacock, kormeeraha PTF, ayaa yidhi: “In laga qaadaa garoogada sharci darada ah shaaricyadu, waxay leedahay mudnaanta koowaad. Weerarkana darooga keliya lama ururin ee waxaa kale oo gacanta lagu dhigay lacagtii gedisleyda jeebabkooda ku jirtey.” PC Turner PTF wuxuu intaa raaciyey: “Adeegsiga ayda booliiska ee baadhitaanku wuxuu noo fududeeyey, in aanu soo saaro daroogaday gedisleydu xasaysatay.” Haddaba war haysa, amma ka walaacsan ba carruur iyo kuray ku lug leh daroogada in ay soo wacaan 101 amma kala hadlaan kooxda badbaadada neybarhoodhka. Haddii kalana, wac Crimestoppers, qarsoodi 0800 555111. Sanad guuradii labaad ee One Stop Shop 2nd anniversary of domestic violence One Stop Shop – 993 TA N i yo b i l awg i dabyaaqadii sannadkii 2011, kalinta kawnsulka ee One Stop Shop, waxay kaalmaysay in ka badan 450 qof, oo waxtar dhab ah oo ay ka siiyaan dhinaca dareemada nafsiga ah. Waxaa kale oo ay u gudbisey 320 oo jilicsan oo carruur halis looga baqayna ku jirto, adeega daryeelka bulshada, si ay kaalmo dheeraad ah u sii siiyaan. Adeegan wuxaa ka kooban yahay wakiilo ka socda kooxda fidnada qoysaska ee kawnsunlka iyo ka hortaga nacaybshaha, booliis dharcad ah, broffishinalis ka socda unuga hooy laawaha, daanyaqaad madaxbanaan oo ka socda Tageerada Dhibanayaasha ee Tower Hamlets iyo qareeno. Intaas oo isku duubni meel qudha uga wada shaqaynaysaa, wax weyn bay tari karaan, dadka u baahan talada ee ay samaysay fidno qoys. One Stop Shopka, Jagonari Centre, 183-185 Whitechapel Road, E1 oo furan Isniin kasta 9.30am-12.30pm. Shilalka iyo birmadka, halista loogu talagalay AGAASIMAHA Daaweynta ee Barts Dr Steve Ryan ayaa wadad isa soo taagey, si uu dadweynaha u ogeysiiyo in ay si habsami l e h b u ka a n ku u adeegsadaan, bilaha qaboobaha. Ololahan dadweynaha lagu ogeysiinayo in adeega shilka iyo gurmadka loogu talagalay xaaladaha degdega ah oo keliya, waxaa loola dan leeyahay in dadka si ugu wacan ee ugu degdega badan loola tacaalo iyo in aan dadku cusbitaalada culys ku saarin xaalado aan degdeg A&E for emergencies only – page 10 ahayn oo ay ka waantoobaan in ay yimaadaan iyaga oo aan u baahnayn. Macliimaadka markaad u baahan tahayIn A&E waxaa laga baahin doonaa idaacadah, wargeysyada iyo basaska Tower Hamlets oo dhan. Waxaa weliba warka loogu darayaa meelaha kale ay tagi karaan, haddii aanay xaaladaadu halis ku jirin. Olalaha waxaa dadka laga dhaadhicin doonaa in xanuuna badan oo caadi ah guriga lagula tacaali karo, iyada oo aan culays la dul dhigin cusbitaalka. Waxaa dadka lagula talin doonaa in ay daawooyinka qaarkood gurigooda ku haysan kartaa. GP-ga oo la ballantaa, waxay ka furanaysaa A&E culays badan oo aad ku siyaadin lahayd. Bisha Sebtembar waxay NHS-ta dawladu ku deeqday £ 1 2 . 8 m i lya n o o loogu talagalay culayska fuulaaya bilahan qaboobaha in ay kula tacaasho. KjC\ A≤JrjqJvjJu-Fr xJAPar Cjú~j kKrT·jJ IjMPoJhj ßkPuJ TJCK¿Pur 1,800 homes plan approved – see issue 993 aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u S~JKkÄ F ImK˙f KjC\ A≤JrjqJvjJu Fr xJPmT ˙JjKaPT kNe„Cjú~j kKrT·jJ IjMPoJhj TPrPZÇ ˆsqJPaK\T ßcPnukPo≤ TKoKar xhxqrJ Vf 9 \JjM~JrL u¥j cT ÛLPor \jq Cjú~j kKrT·jJ IjMPoJhj TPrjÇ KjC\ A≤JrjqJvjJu Fr xJPmT ßyc IKlPxr FA KmvJu FuJTJ~ 1 yJ\Jr 800 jfáj Wr KjotJPjr CPhqJV KjP~PZ PcPnukJr ßx≤ \\t, pJr fífL~JÄvA yPm FPlJPctmu yJCK\ÄÇ FUJPj gJTPm jfáj ßxPT¥JKr ÛáPur \jq kptJ¬ nëKo FmÄ 20 yJ\Jr Û~Jr KoaJPrrS ßmKv ToJKvt~Ju ߸x, pJ 12 vfJKiT jfáj \m xOKÓPf xyJ~fJ TrPmÇ Px≤ \\t Fr FT\j oMUkJ© \JKjP~PZj, 15 FTPrr FA KmvJu xJAa Fr IPitPTrS ßmKv gJTPm SPkj ߸x, pJr oPiq gJTPm jfáj KxKnT ßÛJ~Jr, uqJ¥PÛk FmÄ S~JaJr VJPctjÇ PV´c aá fJKuTJnëÜ S~qJryJC\KaPT Cjú~j kKrT·jJr ßTPªs rJUJ yP~PZ, ßpaJPT ßrˆáPr≤, TqJPl S ßZJa ßZJa IKlx KyPxPm mqmyJr TrJ yPmÇ Px≤ \P\tr oqJPjK\Ä KcPrÖr, rx lJrJVJr mPuj, ŸaJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u Yo&TJr FA Cjú~j kKrT·jJr IjMTëPu xÿKf k´hJj TrJ~ IJorJ UMmA x∂áÔÇ Cjú~j kKrT·jJ mJ˜mJ~Pjr k´KfKa iJPk IJorJ aJS~Jr yqJoPuax' TJCK¿u FmÄ ˙JjL~ TKoCKjKar xJPg TJ\ TPr pJS~Jr \jq IiLr IJV´Py IPkãJ TrKZÇ” PcPnukJr ßTJOEJjLr CPhqJPV IJP~JK\f 40Kar oPfJ TjxJuPavj KoKaÄP~ ßpJVhJjTJrL ˙JjL~ \jxJiJrPer IKnoPfr Ckr KnK• TPr Kc\JAj YëzJ∂ TrJ yP~PZÇ Cjú~j kKrT·jJr k´go kPmtr TJ\ IJxjú K¸sÄ F ÊrΔ yPm mPu IJvJ TrJ yPóZÇ k´go kPmt aJAox' yJCP\ 70Ka FPlJPctmu yJCK\Ä KjotJj S jfáj KxKnT ßÛJ~Jr VPz PfJuJ yPmÇ xJKntTqJu KÙKjÄ TrPf oKyuJPhr k´Kf IJy±Jj Women encouraged to attend cervical screening tests – p10 K\Kk xJ\tJrL ßgPT IJoπe kJS~Jr kr xJKntTqJu KÙKjÄ ßaPˆ IÄv ßj~Jr \jq mJrJr oKyuJPhrPT CÆM≠ TrJ yPóZÇ 25 ßgPT 64 mZr m~xL oKyuJPhr k´Kf 3 ßgPT 5 mZPrr oPiq FTmJr KlΣ FjFAYFx xJKntTqJu KÙKjÄP~r TrJPjJ hrTJrÇ xJKntTqJu TqJ¿JPrr CkxVtèPuJ xJiJref irJ kPz jJ FmÄ YázJ∂ kptJP~ jJ pJS~J kpt∂ FaJ ßTJj CkxVtA ‰frL jJ TrPf kJPrÇ FTaJ kKrxÄUqJPj ßhUJ ßVPZ ßp, 20 nJV oKyuJ K\Kk ßgPT Paˆ TrJr KYKb kJS~Jr krS fJPf xJzJ ßhj jJÇ ˙JjL~ K\Kk xqJo FnJKrÄaj mPuj, IJPVnJPV KYK¤f TrPf kJrPu \Lmj rãJ TrJ x÷m y~Ç fJA ßaˆ Fr KYKb kJS~Jr kr krA FkP~≤Po≤ TrJaJ UMmA èrΔfôkNetÇ PmgjJu V´LPe kMKuvL IKnpJj „ VÅJ\J \» Cannabis seized in estate raid – 993 PmgjJu V´LPer FTKa FPˆPa IKnpJj YJKuP~ kMKuv KmkMu kKroJe VÅJ\J \» TPrPZÇ kMKuPvr cV KaPor xyJ~fJ~ mJrJr kJatjJrvLk aJÛ PlJxt (KkKaFl) Vf 15 \JjM~JrL SP~Puj ßTîJ\ FmÄ TKuÄCc FPˆPa IKnpJj YJuJ~Ç Fxo~ fJrJ Kmj Pvc, APuKÖsTqJu TJk- PmJct S ßcsPjr oPiq k´J~ 50 mqJV VÅJ\J kJ~Ç IKnpJjTJPu oJhPTr IkmqmyJr xÄâJ∂ IJAPjr 23 iJrJ IjMpJK~ IPjTPT IJaKTP~ Phy fuäJKv TrJ y~ FmÄ FT mqKÜPT ßV´lfJr TrJ y~Ç FA aJÛ ßlJPxtr Im˙Jj yPóZ PmgjJu V´Le kMKuv ߈vj FmÄ fJPhr KcCKar oPiq rP~PZ TJCK¿u TftOT KjitJKrf FuJTJ~ oJhPTr ßTjJ-PmYJ S xoJ\KmPrJiL IJYre\Kjf TJpt- TuJk ßrJi TrJÇ kMKuv, TJCK¿u IKlxJr S mJKxªJPhr xojõP~ IjMKÔf kJKãT xnJ~ IKnpJj YJuJPjJr \jq aJPVta FKr~JèPuJ KjitJre TrJ y~Ç KkKaFl xMkJrnJA\r, xJP\t≤ KkTT mPuj, FA IKnpJPjr xJlPuq FmÄ IJoJr KaPor TPbJr kKrv´Por lPu IK\tf F irPjr xJlPuq IJKo UMm x∂áÔÇ aLPor xhxq, KkKx aJjtJr mPuj, csJV KcuJrrJ ßTJgJ~ ßTJgJ~ oJhT uMKTP~ ßrPUPZ, fJ UMÅP\ ßmr TrPf kMKuPvr k´KvKãf TáTáPrr mqmyJr Km˛~Tr xJluq FPj KhP~PZÇ \jxJiJrPer TJZ ßgPT kJS~J ßp ßTJj irPjr fgq TKoCKjKaPT IJPrJ KjrJkh TrPf kMKuvL k´PYÔJPT IPjT xy\ TPr ßhPmÇ ßTC pKh ßTJj KTPvJr mJ frΔe m~xL csJPVr xJPg xOEOÜ gJTPf kJPr mPu CKÆVú PyJj, fJyPu 101 jJÍJPr ßlJj TPr ImKyf TrPf kJPrjÇ IgmJ KjP\Phr FuJTJr ßxlJr ßjAmJrÉc KaPor xJPg xrJxKr TgJ muPf kJPrjÇ FZJzJ âJAoˆkJPxtr 0800 555111 jJÍJPr ßlJj TPr KjP\r kKrY~ PVJkj ßrPUS fgq KhPf kJPrjÇ 16 NEWS FROM TOWER HAMLETS COUNCIL AND YOUR COMMUNITY 27 JANUARY – 2 FEBRUARY 2014


East_End_Life_27Jan2014
To see the actual publication please follow the link above